Type: Warehouse/Distribution

Size: 410,389 sq ft

Tenant: Iron Mountain; Mine Safety Appliances; Genco Distribution System